Strony

wtorek, 2 października 2012

SPQR

video


ARMIA

1. Służbę pełnili mężczyźni między 17 a 46 rokiem życia należący do 5 klas majątkowych z minimum 11000 asów dochodu.

2.   W wieku IV i III żołnierze otrzymywali żołd - stipendium.

3.   Obywatele służyli w konnicy - equites, piechocie ciężkozbrojnej, lekkozbrojnej - z własnym uzbrojeniem.

4.   Podstawową jednostką był legion - legio:                         Legion - 30 manipułów

n    3000 piechoty ciężkozbrojnej                                       manipuł -  2 centurie

n    1200 piechoty lekkozbrojnej                       Szyk zbrojny : 1. linia - 1200 hastii (młodych)

n      300 jazdy podzielonej na 10 turmae                        2. linia - 1200 principes (starszych)

                                                                                            3. linia -   600 triarii (najstarszych) 

Kohorta, rzymski oddział wojskowy składający się głównie z piechoty. Stanowił dziesiątą część legionu. Kohorta składała się z 3 manipułów po 2 centurie i liczyła ok. 600 ludzi. W praktyce (w czasach Cezara) kohorta składała się z ok. 360-400 żołnierzy. Nazwę kohorty stosowano też do oddziałów jazdy oraz wojsk posiłkowych sprzymierzeńców.

5. Uzbrojenie piechura - pancerz, hełm, nagolenniki, tarcza, miecz, włócznia (hasta), oszczep (pilum)

6.   Dowództwo armii stanowili dwaj konsulowie oraz ich pomocnicy - legaci (legati) wraz z trybunami wojskowymi (tribuni militium) - po sześciu w legionie. Dowódcami centurii był centurionowie (centuriones) - po sześćdziesięciu w legionie,

z najważniejszym - primipilusem - dowódcą 1. centurii.

7.   Konsul dowodził  minimum 2 legionami i auxillami - wojskami sprzymierzeńców - 5000 piechoty i 300 jeźdźców.

8.   Castrum - obóz warowny - zakładany był według planu, nad realizacją którego czuwał prefekt obozowy - praefectus castrorum.

9.   Nagrodą dla wodza były - owacja - ovatio,  triumf - triumphum.

10. Nagrodą za dzielność były - odznaczenie, wieniec, awans

11. Niesubordynacja karana była śmiercią.

Brak komentarzy: