Strony

niedziela, 1 marca 1987

TWÓRCY CYWILIZACJI GRECKIEJ


A: 20 000: Początek obecności człowieka na terenie obecnej Grecji.
7000 – 6000 p.n.e.: Początki rolnictwa i hodowli.
3000 - 2500          : Początki metalurgii na terenach Grecji.
B: EPOKA MINOJSKA 3000 - 1200          
około 1750             : Zburzenie pałaców na Krecie w Knossos
C:EPOKA MYKEŃSKA(wieki XVI - XII p.n.e.)
ok. 1200 - 800: Pierwsze miasta-państwa w Helladzie.
ok. 1184 p.n.e.: Wydarzenia znane jako "wojna trojańska" (data określona przez Eratostenesa z Aleksandrii).
D: EPOKA HELLEŃSKA   
============= VIII w. p.n.e.=============
ok. 800 - 750 p.n.e.: Żył aojdos Melesigenes (być może tożsamy  z Homerem) ze Smyrny na wybrzeżu Azji Mniejszej.
776:Pierwszą igrzyska w Olimpii (elejski miesiąc Partenios / Dziewiczy).
750 – 700: Pierwsze spisanie poematów Homera.
=============== VII w. p.n.e.=============
VII wiek : Tworzą  Hezjod, Sofona z Lesbos .
610 - 547: Żyje Anaksymander z Miletu, filozof ze szkoły jońskiej, zwolennik materializmu.
=============== VI w. p.n.e.=============
ok. 600: Żyje Ezop - twórca bajek.
           : Tales z Miletu zakłada jońską szkołę filozofii przyrody.
585 - 525: Żyje Anaksymenes z Miletu, filozof ze szkoły jońskiej, zwolennik tezy o powietrzu  jako prapoczątku materii.
582: Pierwsze igrzyska pytyjskie.
582 - 507: Żyje Pitagoras z Samos, matematyk, filozof.
540 - 480: Żyje Heraklit z Efezu - filozof, twórca dialektyki
============== V w. p.n.e.==============
490 - 430: Żyje Empedokles z Agrygentu - polityk, matematyk, lekarz, filozof twierdzący, że wszechświat zbudowany jest z czterech elementów - wody, powietrza, ognia i ziemi.
481 - 411: Żyje Protagoras z Abdery - filozof, materializmu, autor sądu, że człowiek jest miarą wszystkiego.
480 - 430: Żyje Herodot autor "Historii" (opisu wojny z Persami)
480 - 406: Żyje Eurypides - wielki tragediopisarz grecki (m.in. „Ifigenia w Aulidzie”, „Elektra”, „Cyklop”).
472- 458:  Ajschylos wystawia dramat "Persowie" trylogię "Oresteja”( „Agamemnon”, „Ofiarnice”, „Eumenidy”).  
468 - 442: Sofokles wystawia dramat "Tryptolemos" ,tregedie „Ajaks”, "Antygona".
445 - 385: Żyje ateński dramaturg Arystofanes - autor komedii „Pokój”, „Żaby”, „Chmury”, „Lizystrata”, Archaniacy”,Rycerze”, „Osy”,  Ptaki.
438: Ukończenie ateńskiego Partenonu według projektu Iktinosa i Kallikratesa oraz rzeźbiarza Fidiasza.
=============== IV w. p.n.e.===========
399: Skazanie w Atrenach filozofa Sokratesa na smierć z oskarżenia o naukę niemoralności.
384 - 322: W Atenach żyje filozof Demostenes - największy mówca starożytnej Grecji.
370 - 334: Żyje Praksyteles zwany „Sauroktonos”- rzeźbiarz, twórca posągów Afrodyty Knidyjskiej,  Apollina.

E: EPOKA HELLENISTYCZNA

330 - 275: Żyje Euklides - matematyk, autor „Elementów”, dzieła systematyzującego starożytną wiedzę matematyczną.
320 - 250: Żyje Arystarch z Samos - astronom, który obliczył odległość Ziemi od Słońca.
================== III w. p.n.e.===========
287 - 212: Żyje Archimedes - matematyk, fizyk, filozof, konstruktor.
275- 195: Żyje astronom Eratostenes z Kyreny, który obliczył  obwód Ziemi.
260 - 200:Matematyk Apoloniusz z Pergii wprowadza do matematyki terminy „parabola, elipsa, hiperbola”.
============== II – I  w. p.n.e.============

F: EPOKA RZYMSKA

============= NASZA ERA==============
130 - 200:Żyje Galen ,lekarz - anatom.

Brak komentarzy: