Strony

niedziela, 16 stycznia 2011

WĘGLARZE czyli KARBONARIUSZE albo MASONI

       Wyniesieni przez Bożą Opatrzność na najwyższy urząd w misji krzewienia wiary ...wspomagani ustawicznie łaską Bożą, zwróciliśmy uwagę z najgorętszą troską na to,... że rozprzestrzeniają się szeroko, co dzień czyniąc dalsze postępy, pewne stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania, koła i tajne związki zwane masonerią...  Zastanawiając się więc nad ogromem zła, ... postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia... a to pod karą ekskomuniki...   Jeśli ktokolwiek ośmieli się na nią targnąć, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Boga Wszechmogącego i świętych Apostołów Piotra i Pawła.  [Klemens XII– In eminenti 1738]
  ... karbonariusze mają głównie na celu szerzenIU obojętności w sprawach religijnych, najbardziej niebezpiecznej ze wszystkich postaw...otwarcie propagują oni uciechy zmysłowe,...nauczają, że wolno zabijać zdradzających tajemnicę... że wolno wzniecać bunty, by pozbawiać władzy królów
 i wszystkich sprawujących...  Przeto postanawiamy i zarządzamy, żeby wymieniony związek karbonariuszy został potępiony i zakazany... [Pius VII –Ecclesiam a Jesu Christo 1821]
... Przeto obejmujemy... zakazem wszelkie tajne stowarzyszenia, zarówno te, które zakładane są teraz, jak i te, które ...mogłyby powstać w przyszłości, i te, które powzięłyby przeciwko Kościołowi     i jakiejkolwiek prawowitej władzy zamysły, przed jakimi niedawno przestrzegaliśmy ... [Leon XII - Quo graviora 1826]

Brak komentarzy: