Strony

środa, 2 lutego 2011

TEKSTY ANTYCZNEGO EGIPTU

TEKST Z PIRAMIDY UNISA
UNIS - 9. [ostatni]faraon V dynastii

O Unisie, nie odszedłeś martwy, odszedłeś żywy, by zasiąść na tronie Ozyrysa. Ty rozkazujesz żywym dzierżąc w swej ręce berło. Ty wydajesz rozkazy mieszkańcom tajemnych miejsc, dzierżąc w swych dłoniach berła i Pąk Lotosu. Twoje ręce niczym Atuma, twoje ramiona niczym Atuma, twój brzuch niczym Atuma, twoje plecy niczym Atuma, twoje pośladki niczym Atuma, twoje nogi niczym Atuma, twoja twarz twarzą Anubisa. Tobie służą tereny Horusa, tobie służą tereny Seta.
O Unisie, strzeż jeziora. Czterokrotnie wypowiadać: “Posłańcy twej duszy Ka przybywają do ciebie. Posłańcy twego ojca przybywają do ciebie. Posłańcy Ra przybywają do ciebie. Podążaj za twym Słońcem! Sam siebie oczyszczając. Twoje kości – kośćmi sokolicy – bogini, która jest w niebie, byś mógł podążyć ku boga i pozostawić dom twemu synowi, zrodzonemu. Każdego, kto będzie źle mówił przeciw imieniu Unisa, kiedy się wznosisz, Geb uczyni wygnańcem w jednym z jego miast, a on ucieknie i osłabnie. Oczyściwszy się chłodną wodą gwiazd opuścisz się na mosiężnych linach ramionach Horusa, w jego imię: Ten-który-zasiada-w-barce...Chwalebni ludzie opłakują cię, gdy Niezniszczalne (Nieprzemijające) Gwiazdy cię unoszą. Wkraczasz do miejsca twego ojca, do miejsca należącego do Geba. Daje ci on znak z czoła Horusa, w nim twoja dusza Ba, w nim twa władza, tak stajesz się potężny i pełen chwały, tak stajesz się Jedynym-Zwierzchnikiem-mieszkańców-Zachodu.”
O Unisie! Twoi posłańcy zmierzają, twoi heroldzi spieszą do ojca twego, do Atuma. “O Atumie, uniosłeś go, zamknąłeś go w swoich objęciach. Nie ma żadnego boga, który stał się gwiazdą bez towarzysza. ‘Czy ja będę twoim towarzyszem?’ ‘Spójrz na mnie! Ujrzałeś stwarzających dzieci, ich ojców, uczących ich mowy, są teraz Niezniszczalnymi (Nieprzemijającymi) Gwiazdami’. Widzisz dwóch mieszkańców pałacu: to Horus i Set. Możesz (wolno ci) opluć (znieważyć) oblicze Horusa, i cofnąć zniewagę! Możesz złapać (urwać) jądra Seta i usunąć jego okaleczenie (uleczyć go)! Do tego jesteś zrodzony, do tego jesteś poczęty. Tyś zrodzony, o Horusie, jako ten, którego imię jest Ten-przed-którym-drży-ziemia. Tyś zrodzony, o Secie, jako ten, którego imię jest Ten-przed-którym-drżyniebo. Usuwasz jego [Horusa] zniewagę. Usuwasz jego [Seta] kalectwo. [On] nie ma [już] tego, nie ma urazu [zniewagi], i na odwrót – zatem nie ma też twojego urazu, nie ma u ciebie żadnej zniewagi! Tyś jest zrodzony dla Ozyrysa, o Horusie! Stałeś się duszą Ba wspanialszą niż on, tyś się stał potężniejszy niż on. Ty jesteś poczęty, o Secie, dla Geba. Stałeś się duszą Ba wspanialszą nawet niż on, wziąłeś władzę większą nawet niż on. Nie ma potomka boga, który by zginął. Ty nie zginiesz. Ra-Atum nie poświęci cię Ozyrysowi. Nie wypróbuje twego serca. Nie będzie miał władzy nad twym sercem. Ra-Atum nie nie poświęci cię Horusowi. Ozyrysie, nie możesz mieć władzy nad nim, twój syn nie może mieć władzy nad nim. Horusie, nie możesz mieć władzy nad nim, twój ojciec nie może mieć władzy nad nim. ’To Bóg’ powiedziały bliźnięta Atuma, ‘Wznieś się’ mówią, ‘w twoje imię, Boże’. Stajesz się, o Atumie, dla każdego bogiem. Twoja głowa, jak u Horusa mieszkańca Duat25, o Niezniszczalny, twoje czoło – Jednia-z-dwoma-oczyma, o Niezniszczalny, twoje uszy niczym bliźnięta Atuma, o, Niezniszczalny, twoje oczy niczym bliźnięta Atuma, o Nieprzemijający, twój nos niczym szakal, o Niezniszczalna Gwiazdo, twoje zęby są jak Sopdu, o Niezniszczalny. Twoje oczy – dwie córki Atuma. Twój nos jak u szakala, o Niezniszczalny. Twoje zęby – Sopd, o Niezniszczalny. Twoje ręce niczym Hapi i Duamutef2, których potrzebujesz, by wznieść się w niebo – wznosisz się. Twoje nogi niczym Imsety i Kebehsenuf, których potrzebujesz, by zejść do niższego nieba – schodzisz. Wszystkie twe członki niczym bliźnięta Atuma, o Wieczny Jedyny. Ty nie umarłeś, [nie umarła] twoja dusza kA. Ty jesteś Ka.”
Wypowiadać słowa: “Przyszedłem do ciebie, o Neftydo. Przyszedłem do ciebie Wieczorna Barko Słońca. Przyszedłem do ciebie Ma [Prawdo-która-jestponad- Czerwienią], przyszedłem do ciebie At Kaw [która-pamiętasz-dusze-Ka].
Zapamiętaj to Unisie! Orion  jest otoczony przez Duat, kiedy żyjący oczyszcza się w Akhet [Jedyny-żyjący-za(na)- horyzontem-sam-się oczyszcza] Syriusz otoczony przez Duat, kiedy żyjący oczyszcza się w Akhet [Jedyny-żyjący-za(na)-horyzoncie-sam-sięoczyszcza] Unis otoczony przez Duat, kiedy Jedynyżyjący- za(na)-horyzoncie-sam-się-oczyszcza. On stał się Akh dla nich. On jest zadowolony, on jest pokrzepiony, z powodu oczyszczenia się w objęciach swego ojca, w objęciach Atuma.”
Wypowiadać słowa: “O Ra-Atum, Unis, Nieprzemijający Duch, Pan Uwolnienia miejsca czterech kolumn papirusu, przybywa do ciebie. Twój syn przybywa do ciebie. Unis przybywa do ciebie. Abyście [obaj] mogli kroczyć poprzez niebo [ponad niebem], połączeni w ciemności, mogący wznieść się ponad horyzont, w przyszłość w miejsce, w którym staliście się Akh". Secie [i] Neftydo, śpieszcie się! Zawiadomcie bogów Górnego Egiptu, jak również ich duchy Akh, że Unis, Nieprzemijający Duch, przybywa. Jeżeli on chce, byście umarli – umieracie. Jeżeli on chce, byście żyli – żyjecie. 154:O Ra-Atum, Unis, Nieprzemijający duch Akh, władca rzeczy [spraw] miejsca czterech kolumn papirusu, przybywa do ciebie. Twój syn przybywa do ciebie. Unis przybywa do ciebie. Abyście [obaj] mogli kroczyć poprzez niebo [ponad niebem], połączeni w ciemności, mogący wznieść się ponad horyzont, w przyszłość w miejsce, w którym lubicie przebywać. Ozyrysie [i] Izydo, śpieszcie się! Zawiadomcie bogów Dolnego Egiptu, jak również ich duchy Akh, że to naprawdę Unis, Nieprzemijający duch Akh, przybywa, jako Uwielbiony Hapi, którego czczą duchy wód. Kogo obdarza wolą życia – żyje, kogo obdarza wolą śmierci – umiera.
- O Ra-Atum, oto Unis, Niezniszczalny duch Akh, Pan................
Stella grobowa Unisa w Sakkarze
wg: Andrzej Sarwa Teksty Piramid z piramidy Unisa, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2006
<
G39N5E34
N35
M17S29
>
M23
X1
L2
X1
<
E34
N35
M17S29
>
G5
G5
M13N16
N18
Srxtail2.GIF
G16
M13G17

imię Horusowe:
Horus Uadżtaui (Horus, Kwitnące Oba Kraje)
Imię Nebti:
Nebti Uadżem (Ten, Który Rozkwita z Dwoma Boginiami)
Imię Złotego Horusa:
Uadż Bik-Nebu (Złoty Sokół Rozkwita)
    2367-2347 p.n.e. (Kwiatkowski) 2380-2350 p.n.e. (Schneider) 2356-2323 p.n.e. (Tiradritti, De Luca)
  • Brak komentarzy: