Strony

czwartek, 8 marca 2012

ŚWIĘCI MĘŻOWIE O GRZESZNYM STWORZENIU ZWANYM KOBIETĄ

Augustyn z Hippony - święty, 354-430:
Kobieta jest istotą poślednią, która nie została stworzona na obraz Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie.
Ambroży - święty, Ojciec Kościoła, 339-397:
Kobieta powinna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga.Bonifacy, św. misjonarz benedyktyński,  657-754                                                           
 
Kobietom nie wolno śpiewać w kościele.

Największym zaszczytem, jaki spotyka kobietę, jest to, że przez nią zrodzony jest mężczyzna"
Franciszek z Asyżu - święty, 1181-1226:                             
Kto obcuje z kobietami, narażony jest na skalanie swego ducha, tak samo jak ten, co idzie przez ogień, narażony jest na poparzenie stóp.
Hieronim - święty, Ojciec Kościoła, 347-419:              
Małżonkowie żyją niczym bydło, a spółkowanie z kobietami upodabnia mężczyzn do świń i innych nierozumnych bydląt.
 Jan Chryzostom, - święty, ojciec Kościoła,   349-407:
 
Kobiety przeznaczone są głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn..                                       
Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna. Uświęcona zostaje jedynie poprzez macierzyństwo. Klemens Aleksandryjski - święty, 150-215:
U kobiety sama świadomość istnienia powinna wywoływać wstyd.


Tomasz z Akwinu; - święty,1225-1275                                                                                 
Zarodek męski staje się człowiekiem po 40 dniach, żeński po 80.
Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów.                                      
Kobiety są błędem natury(...) z tym ich nadmiarem wilgoci i temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu(...) są rodzajem kalekiego ,chybionego, nieudanego mężczyzny(...). Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna...
Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych...
Hieronim - święty, Ojciec Kościoła, 347-420:              
Małżonkowie żyją niczym bydło, a spółkowanie z kobietami upodabnia mężczyzn do świń i innych nierozumnych bydląt.


Odo – święty; ojciec Kościoła, 878-942.
    Powab kobiety składa się z flegmy i krwi, wilgoci i żółci. Gdyby ktokolwiek za stanowił się, co kryje się w dziurkach od nosa, gardle i brzuchu, doszedłby do wniosku, że są tam tylko nieczystości. A jeśli nie możemy nawet czubkiem palca dotknąć flegmy czy kału, to jak przeto możemy pragnąć obejmować worek łajna? Gdyby ludzie mogli dostrzec to, co kryje się pod skórą... oglądanie kobiety powodowałoby tylko wymioty. Skoro sami nawet koniuszkami palców nie chcemy dotykać śluzu i łajna, dlaczego tak gorliwie pożądamy objęcia naczynia z nieczystościami?... Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju...
     
TERTULIAN:- Kobieta to bezbożne furie chuci.
- Podstawą małżeństwa i podstawą rozpusty jest ten sam akt. Dlatego mężczyzna postępuje najlepiej, jeżeli nie tyka kobiety 

- Kobiecie przystoi jedynie szata żałobna. Skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego, winna zasłonić swe gorszące oblicze, by nie utracić szczęśliwości wiecznej.
TOMASZ Z AKWINU- Ludzie stanu dziewiczego otrzymają sto procent nagrody w niebiesiech, owdowiali – sześćdziesiąt procent, a żonaci – trzydzieści procent.
WILD - jezuita, XX w. 
- Dziewczęta noszące spódniczki mini, pójdą do piekła.
 Pius II –papież:  
- Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to szatan. Kobieta jest jak otchłań piekielna. 
KOPOKRATES -opat benedyktynów 
- Kobiety ze swej natury są przeznaczone do wspólnych uciech. 
                                             

FRANCISZEK GARTASS - jezuita
- Kobiety trzeba trzymać z dala od...niebezpiecznego tekstu Biblii i od wszelkiej nauki w ogóle. Kobieta uczona to coś gorszego niż brodata. Poważnego uszczerbku doznałaby cnota dzieweczki, gdyby wolno jej było czytać Pieśń Salomona albo historię Zuzanny.

JAN KASJAN - opat z Massilli (Marsylia),IV/V w.: 
- W samotności pustynnej i w milczeniu doszedł ojciec Paweł do takiej czystości serca, że nie tylko nigdy nie spojrzał w twarz niewiasty, ale nawet na szatach niewieścich nie spoczęło jego oko.  Gdy pewnego razu w towarzystwie ojca Archelbejusza, mieszkającego w tej samej pustynii, podążał do celi któregoś ze starszych ojców, spotkał przypadkiem niewiastę.Tak się przeraził tym spotkaniem ojciec Paweł, że poniechawszy tych pobożnych odwiedzin zaczął uciekać do swego klasztoru z takim pośpiechem, że nikt by przed lwem lub okrutnym jakim smokiem tak nie pierzchał."
 Synod Paryski, 846   
- W miejscu, w którym zatrzyma się ksiądz, nie powinna przebywać żadna kobieta
Synod w Coyaca, 1050 - Kobiecie nie wolno mieszkać w pobliżu kościoła.
Synod w Toledo  
- Księża, którzy udzielają noclegu kobietom i doznają przy tym podniety, muszą zostać ukarani. Kobiety natomiast mają zostać sprzedane przez biskupa jako niewolnice.
Häring Bernard, teolog i moralista katolicki, 1912-1998:       W żadnej religii czy światopoglądzie kobieta nie jest tak szanowana i uważana, jak w chrześcijaństwie.

Modlitwa ŚW. JANA na łożu śmierci: - O Panie, który mnie od młodości aż po stare lata uchroniłeś od kobiet, który ciało moje trzymałeś z dala od nich, przez co sam wygląd kobiety wzbudzał we mnie wstręt. Och, co za dar Boga, nie zostać dotkniętym przez wpływ kobiecości!

Brak komentarzy: