Strony

piątek, 25 listopada 2011

SUMERU DYNASTIE

OKRESY
1. Tell el Ubaid ....... 5000 do 4000 p.n.e.
2. URUK................  4000 do 3010 p.n.e.
3. Dżemdet Nasrr... 3200/3100 - 2800 p.n.e.
4. Okres wczesnodynastyczny .................... 2900 - 2334 p.n.e.
5. Okres akkadyjski......................................2334 - 2200 p.n.e.
6. Renesans sumeryjski................................2200 - 2100 p.n.e.
7. Dominacja Isin i Larsy..............................2100 - 1600 p.n.e.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LISTY KRÓLÓW Z ERIDU I KISZ
         Lista odkryta w irackim mieście Chorsabad w dolinie Tygrysu, jest w istocie czarnym, wielokątnym blokiem kamienia.. Nauka zaklasyfikowała to jedyne w swoim rodzaju znalezisko jako WB 444. Można je dziś podziwiać w Muzeum Ashmolean w Oxfordzie.
Kiedy królestwo zstępowało z nieba, królestwo było w Eridu:
-          'W Eridu królem był Alulim, 28800 lat rządził.
-          Alalgar rządził 36000 lat
-          W Bad-tibira rządził En-men-lu-ana 43200 lat.
-          En-men-gal-anna rządził 28 800 lat.
-          Bóg Dumuzi, pasterz, rządził 36000 lat.
-          W Larak rządził En-zib-zi-anna 28800 lat.
-          W Sippar królem był En-men-dur-anna, 21000 lat rządził.
-          W Szuruppak królem był Ubar-tutu, swoje 18600 lat rządził.

................................................Przeminął potop.......................................................

       "Kiedy potop przeminął, królestwo po raz wtóry zstąpiło z nieba. W Kisz było królestwo".
-          W Kisz królem był Ga-ur. l200 lat rządził.
-          Gulla-Nidaba-anna-pad rządził 960 lat.
-          ?
-          ?
-          ?
-          Galibum rządził 360 lat.
-          Kalu-mumu rządził 840 lat.
-          Zukaga-gib rządził 900 lat.
-          Atab rządził 600 lat.
-          Ataba, syn Ataba rządził 840 lat.
-          Ar-pi-um rządził 730 lat.
-          Etana, pasterz, który wstąpił do nieba, był królem, l560 lat rządził.
-          Balich, syn Etany, rządził 400 lat.
-          Enme-nuna rządził 660 lat.
-          Melam-kisz rządził 900 lat.
-          Barak-nuna rządził 1200 lat.
-          Mes-za rządził 140 lat.
-          Tizkar, syn Samuga, rządził 305 lat.
-          Ilku rządził 900 lat.
-          Ilta-sadum rządził 1200 lat.
-          Enmen-baragisi rządził 900 lat.
-          Aga rządził 625 lat."
         
        Według „WB 444”dziesięciu prakrólów sprzed potopu rządziło w sumie 456 000 lat. Po potopie „królestwo po raz wtóry zstąpiło z nieba". 23 królów, którzy przewinęli się potem przez tron, rządziło 24 510 lat, 3 miesiące i trzy i pół dnia.

Druga dynastia z Kisz
?                                                    -          201 lat
Dada-sig                                       -           ?
Mama-gala                                   -          360 lat
Kalbu                                                       195 lat
Ku-e                                              -          300 lat
Nuna                                             -          180 lat
Ibini                                              -           290 lat
Lugal-mu                                      -           360 lat

Trzecia dynastia z Kisz
Ka-bau (handlarka wina)              -          100 lat
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KRÓLOWIE  URUK 2700 – 2114 p.n.e.
Pierwsza dynastia w Uruk    (wersja 1)
Meski-agasze-ir                              -          325 lat
Enme-kar                                        -          420 lat
Lugalbanda                                     -        1200 lat
Dumizi                                            -          100 lat
Gilgamesz                                       -          126 lat
Ur-Nungal                                       -            30 lat
Utul-Kalamma                                -            15 lat
Labaszer                                          -             9 lat
Ennunnadanna                                 -             8 lat
Che-de                                             -           36 lat
Melam-anna                                    -             6 lat
Lugalki-aga                                     -           36 lat
======================================
Władcy Uruk    (wersja 2)
Gilgamesz......................2700 r. p.n.e.
Urulugal I.........................30 lat panowania
Utulkalamma................15 lat panowania
La-ba-szum....................9 lat panowania
En-nun-dara-an-na...........8 lat panowania 2600 p.n.e
Mes [?] – he..................36 lat panowania (?)
Melamanna.....................6 lat panowania
En-pirig [?]-du-an-ha.........(?)
Urulugal II......................(?)
Ar-ga-an-de-a...................7 lat panowania
Enszakuszanna.................2430-2400 p.n.e.
Lugalkiniszedudu.....................2400 p.n.e.
Lugalkisalsi.....................(?)
Lugal-tar.........................(?)
Lugalzaggisi z Ummy.........2371-2341 p.n.e.
Urningin..........................(?)
Urgigir............................(?)
[Lugalmelam ?].................(?)
Kuda...............................(?)
Puzur-ili...........................(?)
Urutu...............................(?)
Utu-chegal......................8 lat panowania, 2120-2114 p.n.e.


 UR... 2600 (3100) - 2006
Pierwsza dynastia z Ur -około 3100 do 2930 p.n.e.(wersja 1)
     Anni-padda
Mes-anni-padda..........................................80 lat
Meski-ag-Nannar........................................36 lat
Elulu
Pierwsza dynastia z Ur (wersja 2)
Meskalamdug..............................2600 r. p.n.e.
Akalamdug..................................2600 r. p.n.e.
Mesannipada.........................2560-2525 p.n.e
Aannipada.............................2525-2485 p.n.e
Meskiagnunna.......................2485-2450 p.n.e
Elulu.....................................2450-2425 p.n.e
Balulu...................................2425-2390 p.n.e

Druga dynastia z Ur
4 władców.............................. imiona nieznane
Kaku.......................................2315-2300 p.n.e
Elill II..............................................2230 p.n.e.

Trzecia dynastia z Ur
Ur-Nammu..................................2113-2096 p.n.e
Szulgi..........................................2095-2048 p.n.e
Amar-Sin....................................2047-2039 p.n.e
Szu-Sin.......................................2038-2030 p.n.e
Ibbi-Sin.......................................2029-2006 p.n.e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LAGASZ   2600 - 2115

 Pierwsza dynastia z Lagasz

En-chegal............................................2600 r. p.n.e.
Lugal-sza-engur..................................2570 r. p.n.e.
Ur-Nansze ..................................2520-2490 p.n.e.
Akurgal.......................................2490-2480 p.n.e.
Eannatum....................................2480-2450 p.n.e.
Enannatum I................................2450-2430 p.n.e.
Entemena....................................2430-2400 p.n.e.
Enannatum II..............................2400-2390 p.n.e.
Enetarsi.......................................2390-2385 p.n.e.
Lugalanda....................................2384-2378 p.n.e.
Urukagina....................................2378-2371 p.n.e.

Druga dynastia z Lagasz
Lugaluszumgal.............................2230 r. p.n.e.
Puzur-Mama............................................?
Ur-Utu......................................................?
Ur-Mama.................................................?
Lu-Baba...................................................?
Lu-Gula....................................................?
Kakug.......................................................?
Ur-Baba.....................................2170 - 2150 p.n.e.
Gudea........................................2150 - 2130 p.n.e.
Ur-Ningirsu...............................2130 - 2125 p.n.e.
Ugme.........................................2125 - 2123 p.n.e.
Urgar.........................................2123 - 2119 p.n.e.
Nammachni...............................2119 - 2115 p.n.e.

Władcy Ummy  2400 (?) - 2341
Usz [Gisz ?]...................................(?)
Enakali.......................................2450 p.n.e.
Urlumma....................................2400 p.n.e.
Il...............................................2400 p.n.e.
Giszakkidi.....................................(?)
Bubu.............................................(?)
Lugalzaggis .......................2371 - 2341 p.n.e.


Władcy Akkadu  2371 - 2191
Sargon........................................................2371-2316 p.n.e
Rimusz.......................................................2315-2307 p.n.e.
Manisztusu.................................................2306-2292 p.n.e.
Naramsin...................................................2291-2255 p.n.e.
Szarkaliszarri..............................................2254-2230 p.n.e.
Igigi    Nanium   Ini   Elul-dan...2229 - 2227 p.n.e. 3-letni okres anarchii
Dudu....................2226 - 2206   p.n.e.                                                                                                                                                    
Szu-Durul.... .......2206 - 2191 p.n.e.

Władcy Larsy  2025 - 1736
Naplanum...............................2025-2005 p.n.e.
Emisum..................................2004-1977 p.n.e.
Samium..................................1976-1942 p.n.e.
Zabaja.....................................1941-1933 p.n.e.
Gungunum..............................1932-1906 p.n.e.
Abisare....................................1905-1895 p.n.e.
Sumuel....................................1894-1866 p.n.e.
Nur-Adad................................1865-1850 p.n.e.
Sin-iddinam.............................1849-1843 p.n.e.
Sine-eribam.............................1842-1841 p.n.e.
Sin-ikiszam..............................1840-1836 p.n.e.
Silli-Adad.................................1835 r. p.n.e.
Warad-Sin................................1834-1823 p.n.e.
Rim Sin I..................................1822-1763 p.n.e.
Rim Sin II................................1740-1736 p.n.e

Władcy ISIN  2017 - 1985 p.n.e.

Iszbi-Erra....................................2017 - 1985 p.n.e.
Szu-iliszu....................................1984 - 1975 p.n.e.
Iddin-Dagan................................1974 - 1954 p.n.e.
Iszme-Dagan...............................1953 - 1935 p.n.e.
Lipit-Isztar..................................1934 - 1924 p.n.e.
Ur-Ninurta...................................1923 - 1896 p.n.e.
Bur-Sin........................................1895 - 1874 p.n.e.                                                                                                    
 Lipit-Enlil....................................1873 - 1869 p.n.e.
Erra-imitti....................................1868 - 1861 p.n.e.
Enlil-bani.....................................1860 - 1837 p.n.e.
Zambija........................................1836 - 1834 p.n.e.
Iter-pisza......................................1833 - 1831 p.n.e.
Urdukuga.....................................1830 - 1828 p.n.e.
Sin-magir.....................................1827 - 1817 p.n.e.
Damik-iliszu................................1816 - 1794 p.n.e

Brak komentarzy: