Strony

sobota, 16 kwietnia 2011

Lukian z Samostaty - DIALOGI SATYRYCZNE

   ZGROMADZENIE BOGÓW
 
MOMOS: ...Dzeusie...przybyło wiele krzywoprzysięstwa i świętokradztwa na świecie i w ogóle gardzą nami ludzie i dobrze robią....Poza tym, jeżeli pozwolisz, Dzeusie, to odczytam uchwałę w tej sprawie ...
DZEUS: Przeczytaj...Trzeba niejednemu koniec położyć, żeby się tak więcej dziać nie mogło.

UCHWAŁA
    W imię boże! Na zgromadzeniu legalnym, odbytym siódmego tego miesiąca pod przewodnictwem Dzeusa... Ponieważ wielu obcokrajowców, nie tylko Hellenów, ale i barbarzyńców, którzy żadną miarą nie zasługują na to, żeby uczestniczyli w naszym ustroju... - postanowiła Rada i Lud zwołać zgromadzenie na Olimpie czasu przesilenia zimowego i wybrać na sędziów najwyższego trybunału siedmiu bogów bez zarzutu - trzech z dawnej Rady z czasów Kronosa, a czterech spośród dwunastki - pomiędzy nimi i Dzeusa. Ci sędziowie będą zasiadali sami, złożywszy prawem przepisaną przysięgę na Styks, Hermes będzie zebranie ogłaszał i sprowadzał wszystkich, którzy się uważają za upoważnionych do zasiadania w zgromadzeniu, i ci przyjdą, prowadząc z sobą zaprzysiężonych świadków i dowody osobiste dotyczące pochodzenia. Dlatego powinni się zgłaszać po jednemu, a sędziowie rozpatrzą sprawę każdego i bądź to ogłoszą kogoś bogiem, bądź też odeślą go do jego mogiły i do grobowców rodzinnych. A gdyby ktoś z nieukwalifikowanych, kogo trybunał raz z listy bogów wykreślił, został schwytany na tym, że idzie na górę do nieba, takiego wrzucić do Tartaru.
     I każdy powinien się zająć swoją robotą, a więc ani Atena nie powinna leczyć, ani Asklepios udzielać wyroczni, ani Apollon robić tylu rzeczy na raz, tylko sobie jakąś jedną rzecz wybraći być albo wieszczkiem, albo kitarzystą, albo lekarzem.
     A filozofom zapowiedzieć, żeby nie wymyślali nazw pustych i nie pletli o tym, na czym się nie znają.
     A którym już przyznano świątynie albo ofiary, tych posągi usunąć, a powstawiać posągi Dzeusa albo Hery, albo Apollona, albo kogoś innego, a tamtym niech państwo każdemu usypie mogiłę i postawi na niej słup, zamiast ołtarza. A gdyby ktoś puścił to ogłoszenie mimo uszu i nie zechciał się stawić przed trybunałem, na takiego wyda się wyrok zaocznie.
     Taki jest nasz wniosek.
DZEUS: Bardzo sprawiedliwy, Momosie. Kto jest za tym, niech podniesie rękę ... Więc...jak Hermes ogłosi, przyjdzie każdy i przyniesie z sobą wyraźne dokumenty i jasne dowody osobiste: imię ojca i matki, i skąd który pochodzi, i jak został bogiem, i plemię, i ród. Jeżeli ktoś takich dokumentów nie dostarczy, trybunał nie będzie się oglądał na to, czy ktoś ma wielką świątynię na ziemi i czy go ludzie uważają za boga, czy nie...

Brak komentarzy: