Strony

wtorek, 18 stycznia 2011

KODEKS HAMMURABIEGO

22. Jeśli obwatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity...
WYBRANEK ENLILA...
KRÓL MOCNY...
WICHER CZTERECH STRON ŚWIATA...

Luwr: stella z Kodeksem; gliniania tabliczka z fragm. Kodeksu
OKO ZA OKO
5. Jeśli sędzia wyrok wydał, rozstrzygnięcia dokonał, tabliczkę opieczętowaną sporządził a nastęnie wyrok swój zmienił, zaś sędziemu temu udowodni się zmianę wyroku raz wydanego, kwotę roszczenia, o którą w sprawie tej chodziło po dwunastokroć da i przez Zgromadzeniem z krzesła sędziowskiego usunie się go i już nie powróci i razem z sędziami, poczas rozprawy sądowej nie zasiędzie.
34. Jeśli oficer lub podoficer dobytek żołnierza wziął, żołnierza skrzywdził, żołnierza w najem oddał, żołnierza w sądzie możnemu wydał, podarunek króla, żołnierzowi dany zabrał, oficer lub podoficer ten zostanie zabity.
 47. Jeżeli rolnik ze względu na to, że w roku poprzednim nakładów swoich nie odebrał, powiedział: „Chcę pole (dalej) uprawiać", właściciel pola nie sprzeciwi się; właśnie ten rolnik pole jego będzie uprawiać i podczas żniw, zgodnie z umową swą, zboże weźmie.
105. Jeżeli agent handlowy był niedbały i dokumentu opieczętowanego na srebro, które kupcowi oddał, nie wziął, srebro nie udokumentowane, w rachunku rozliczeniowym nie zostanie ujęte.

128. Jeśli obywatel żonę sobie wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest żoną.
 129. Jeśli żona obywatela na spaniu z innym mężczyzną została przyłapana, zwiąże się ich i do wody wrzuci; jeżeli (jednak) małżonek żonie swej życie daruje, także król poddanemu swemu życie daruje.
186. Jeśli obywatel małe (dziecko), aby adoptować, wziął, gdy zaś wziął je, (a) ono ojca swego lub matkę swą odnajdzie, wychowanek ten do domu ojca swego wróci;
 195. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu.

196. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu;
 197. jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią.
198. Jeśli oko niewolnikowi  wybił lub kość jego złamał, 1 minę srebra zapłaci.
199. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił lub kość niewolnika obywatela złamał, połowę ceny jego zapłaci.
200. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu;
 202. Jeśli obywatel (w) policzek obywatela godniejszego niż on uderzył, na Zgromadzeniu 60 razy bykowcem zostanie uderzony.

218. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utną.
229. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity;
230. jeżeli (zaś) spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego zostanie zabity;

       Oto (są) wyroki sprawiedliwości, które Hammurabi, król potężny trwale ustanowił i (który) krajowi słuszne obyczaje oraz dobre przewodnictwo pozwolił uzyskać.

Marek Stępień [przekład] - Kodeks Hammurabiego. Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1996.

Brak komentarzy: