Strony

sobota, 29 stycznia 2011

KATECHIZM KOŚCIOŁA MERKANTYLNEGO

Katechizm KK:
146 ...Wiara... jest poręką tych  d ó b r  , których się  s p o d z i e w a m y ...
PYTANIE:
- Czy znasz duchownego  j a k i e j k o l w i e k   r e l i g i i , który nie podpisałby się pod tym stwierdzeniem apostoła Pawła?

Brak komentarzy: