Strony

poniedziałek, 30 stycznia 2012

KATECHIZM KATECHIZUJĄCYCH czyli TRZY PO TRZY

GDY ROZUM NIE ZOSTAŁ BOGIEM...      
      Z Trójcą Świętą jest dokładnie tak jak z mądrością przysłów. Łacińskie proverbium mówi TERTIUM NON DATUR, a rosyjska posłowica  orzeka BOG TROJCU LUBIT. I tylko polskie porzekadło trzeźwo dyskredytuje mądrości obcych swym trywialnym PIEPRZYĆ TRZY PO TRZY.
- Co o tym myśleć?
- Najlepiej nic, tym bardziej, że Święty Kościół Matka Nasza do myślenia bynajmniej nie zachęca, bo przecież w obliczu Wiary jawi się ono jako żmudne, nudne, kłopotliwe i niewiarygodne a przede wszystkim NIEKONTROLOWALNE!!!  Jeżeli jednak ktoś niebacznie zaraził się tym zgubnym nałogiem, niech odwoła się do Katechizmu KK będącego w sprawach Wiary Wyrocznią, Autorytetem i Odskocznią Ostateczną.
* Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech...Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec  i Syn...\
1. Katechizm orzeka o sobie:   - Katechizm jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę: na pierwszym miejscu dla biskupów... Przez biskupów jest adresowany do... kapłanów i katechetów. Będzie także pożyteczną lekturą dla wszystkich innych wiernych...
2. Katechizm stwierdza:
3. Katechizm zaprzecza:
* Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą.....Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn...
4. Utwierdziwszy nas w Wierze, że 3 = 1, chociaż 1 ≠ 3, bo choć 1 = 1, to jednak 3 ≠ 3, Najdoskonalszy  Święty Areopag pointuje mocą swego Magisterskiego Urzędu: 
* Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach ...Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna.... Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu...
.5. ..czyli 1/3 + 1/3 +1/3 = 1 = 1 + 1 + 1 = 3 ... = ... ≠ ... +... - ... / ... : ... ≤ ... ‰ ...
6. ...czyli... możemy sobie jeszcze pomnożyć podzielić, popotęgować, pokrakowianić, popierwiastkować, pomacierzować a nawet posilnić..
    Słuszniej atoli i sprawiedliwiej [oraz przyjemniej] wziąć coś na ząb, wypić czegoś dobrego, uwalić się pod gruszą [niekoniecznie pojedynczo] i dać sobie spokój z tym ogłupiającym  sklerotycznym bałaganem. Wszystko to jest przecież tylko Tajemnica Wiary. Amen.

Brak komentarzy: