Strony

niedziela, 20 lutego 2011

HOMO SAPIENS SAPIENS ERECTUS CZYNI DALSZY UŻYTEK Z GŁOWY...

POMAGAJĄC SOBIE RĘKOMA...
105: Tsai Lun w Chinach produkuje papier.
130 - 200: Galen podał sumę wiedzy medycznej starożytności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień anatomicznych.
400: Strzemię wynaleziono na pograniczu dzisiejszej Korei i Chin. W Europie pojawiło się w VI wieku najpierw na terenach Cesarstwa Bizantyjskiego za sprawą migracji z głebi stępu azji ludu Awarów. Do Europy Zachodniej dotarło w okresie hegemonii państwa Franków na przełomie VIII -IX wieku poprzez kontakty z ludem Pieczyngów.
500 [ok.] Teodoros z Samos konstruuje klucz.
593: W Chinach drukuje się przy pomocy płyt drewnianych.
1041: Pi-Szeng w Chinach wynajduje ruchomą czcionkę.
1200 - 1300: W Niemczech konstruuje się wielki piec do wytopu żelaza.
1232: Wei Szing w Chinach produkuje proch strzelniczy.
1291: Opat z Dunfermiline otrzymał przywilej na wydobywanie węgla kamiennego.
1250: W Chinach skonstruowano balon na ogrzane powietrze.
1201 [po...]: Na terenie Niemiec zaczyna się używać guzików nie w celach dekoracy,jnych lecz jako elementu podtrzymującego i zapinającego odzież.
1302: Flavio Gioja we Włoszech upowszechnia kompas.
XIV wiek: Pierwsze poświadczone użycie dział ( bombard ) podczas oblężeń grodów.
                     : W jednej z drukarń szwajcarskch upo raz pierwszy żyto znaku przecinkowego " ,".
1440: Johann Gensfleisch von Gutenberg konstruuje prasę drukarską i wynajduje (w Europie ponownie) ruchomą czcionkę.
1493 - 1541: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim - "Paracelsus"  działający w Bazylei  zakłada chemiczno-biologiczne podstawy życia.
1505: Henlein w Niemczech konstruuje zegar sprężynowy.
18.09.1543: W Norymberdze wydano dzieło Mikołaja Kopernika  De revolutionibus orbium coelestium”.

Brak komentarzy: