Strony

piątek, 25 lutego 2011

Arystoteles - O ŚWIECIE


  ŚRODKIEM
WSZECHŚWIATAJEST ZIEMIA
ROZDZIAŁ II

ŻYWIOŁY ŚWIATA
     Wszechświat jest układem nieba i ziemi oraz wszystkiego, co one obejmują. Inaczej można powiedzieć, iż jest to porządek i harmonia wszelkich rzeczy podtrzymywana przez Boga i za pośrednictwem Boga.
       Środkiem wszechświata, nieruchomym, niewzruszonym jest życiodajna Ziemia, ojczyzna i matka wszelkich istot żywych. Natomiast górna jego część, posiadająca także swą wierzchnią granicę, jest mieszkaniem bogów i nazywa się niebem. Wypełniona ciałami boskimi, które zwykliśmy nazywać gwiazdami, porusza się nieustannie, zawsze tą samą kolistą drogą wraz ze wszystkimi gwiazdami bez końca, poprzez całą wieczność. Ponieważ świat cały ma kształt kulisty, czyli sferyczny i porusza się - jak powiedziałem - nieustannie, stąd z konieczności istnieją dwa punkty nieruchome, położone naprzeciw siebie , zupełnie jak w obracającej się kuli . które pozostając niewzruszone podtrzymują sferę; wewnątrz zaś nich wiruje cała masa wszechświata. Owe punkty nazywamy biegunami. Jeśli wyobrazimy sobie linię prostą poprowadzoną pomiędzy tymi dwoma biegunami, przez niektórych nazywaną osią, będzie ona średnicą wszechświata. Jej środkiem jest Ziemia, punktami zaś krańcowymi - bieguny. Jeden z nich, znajdujący się najwyżej w strefie północnej, nazywa się biegunem arktycznym i jest zawsze widzialny. Drugi natomiast, ukryty pod ziemią w strefie południowej, nazywa się antarktycznym.

Brak komentarzy: