Strony

wtorek, 10 sierpnia 2010

O SZKODLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRZYRODZONEJ WŁAŚCIWOŚCI KOBIET...


 W zaprojektowanej i uruchomionej przez papieża Sylwestra I poczekalni przedniebieskiej zwanej Czyśćcem, gdzie nie skutkuje Czas, nie działa Kalendarz, nie obowiązuje ziemska Logika, zgromadzeni zostali w ustronnym pomieszczeniu różni wiekiem i statusem panowie, pensjonariusze przebywający tu z różnej długości wyrokami... tuzy świętości -  św. Ambroży , św. Bonifacy - papież, św. Odo, św. Augustyn z  Hipony, św. Franciszek z Asyżu, św. Jan Chryzostom , św. Tomasz z Akwinu , myśliciel wczesnochrześcijański św. Klemens Aleksandryjski , pisarz chrześcijański Tertulian, filozof chrześcijański Boethius, papież Honoriusz, papież Pius II, opat Kopokrates , François Garasse  - siedemnastowieczny jezuita,  Bernard Häring - teolog katolicki z zaledwie XX wieku . Doktora Marcina Lutra sprowadził  z czystej złośliwości Naddiabeł Pierwszej Rangi, Asmodeusz, Współkonsul-Opiekun [to od opiekania] nad Czyśćcem z ramienia Piekła [ bo chociaż należy Czyściec do kompetencji niebieskich, przecież funkcje sprawcze - katowskie sprawują w nim diabli, aniołom bowiem zadawania cierpień nie dozwala Tajny Pakt Tolerancyjno-Kompetencyjny – zwany także od imion dwóch negocjatorów „Pakt Azazel-Michał”]. Współkonsul-Opiekun Archanioł Pierwszego Chóru Gabriel złożył w tej sprawie uroczyste oprotestowanie i zagroził  potępieniem wiecznym Asmodeuszowi, co tamten skwitował krótkim chichotem.
      Nie wiedząc o co chodzi, gdyż odmówiono im w tej materii wszelkich wyjaśnień, panowie po małej wieczności rozpoczęli – jak to panowie – poważny dyskurs, spowodowany - być może mimowolnie - uroczą w swej niewinności kolekcją fresków pompejańskich, których tematem była jak najbardziej naturalna czynność powoływania do istnienia istot ludzkich, zgodna z dyrektywą nr 1. Najwyższego Protektora Nieba, Cześćca i Okolic głoszącą: - Crescite et multiplicamini.
      Nasz tajny korespondent, obserwując dyskretnie zgromadzonych, kontemplujących arcydzieła z wypiekami na policzkach, nerwowymi drgawkami w okolicy śledziony i mimowolnym ślinotokiem, zanotował co ciekawsze sformułowania uczonych mężów – jego zdaniem nieco seksistowskie i przez to jakby jednostronne...
Tomasz z Akwinu -  Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna...
Pius II papież – Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to szatan.
Św. Ambroży - Kobieta powinna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga.
Tomasz z Akwinu - Kobiety są błędem natury z tym ich nadmiarem wilgoci i temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu...
Boethius - Kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie.
Klemens Aleksandryjski - U kobiety sama świadomość jej istnienia powinna wywoływać wstyd.
Pius II – Kobieta jest jak otchłań piekielna.
Tertulian - Kobiecie przystoi jedynie szata żałobna. Skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego, winna zasłonić swe gorszące oblicze, by nie utracić szczęśliwości wiecznej.
Św. Augustyn z Hipony - Kobieta jest istotą poślednią, która nie została stworzona na obraz Boga.
Św. Tomasz z Akwinu - Kobiety są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny.
Św. Odo – Powab kobiety składa się z flegmy i krwi, wilgoci i żółci. Gdyby ktokolwiek zastanowił się, co kryje się w dziurkach od nosa, gardle i brzuchu, doszedłby do wniosku, że są tam tylko nieczystości. A jeśli nie możemy nawet czubkiem palca dotknąć flegmy czy kału, to jak przeto możemy pragnąć obejmować worek łajna?
François Garasse  - Poważnego uszczerbku doznałaby cnota dzieweczki, gdyby wolno jej było czytać Pieśń Salomona albo historię Zuzanny.
Honoriusz - papież - Kobiety nie powinny przemawiać, gdyż noszą na wargach piętno Ewy, która przypieczętowała los mężczyzny.
Św. Bonifacy - Kobietom nie wolno śpiewać w kościele.
François Garasse - Kobiety trzeba trzymać z dala od tego niebezpiecznego tekstu (Biblii) i od wszelkiej nauki w ogóle...
Św. Jan Chryzostom - Kobiety przeznaczone są głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn... 
Św. Augustyn z Hipony - To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie. 
Kopokrates - Kobiety ze swej natury są przeznaczone do wspólnych uciech.
Św. Franciszek z Asyżu - Kto obcuje z kobietami, narażony jest na skalanie swego ducha, tak samo jak ten, co idzie przez ogień, narażony jest na poparzenie stóp.
Św. Tomasz z Akwinu - Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych.
Marcin Luter - Jeśli kobiety męczą się i umierają po licznych porodach, nic w tym złego; niech umierają, byle tylko rodziły, na to są.\

Św. Augustyn z Hipony -Niczego nie należy unikać tak, jak stosunków płciowych.
Św. Tomasz z Akwinu - Zarodek męski staje się człowiekiem po 40 dniach, żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie puszczania wilgotnych wiatrów.
Św. Jan Chryzostom - Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna. Uświęcona zostaje jedynie poprzez macierzyństwo.
Św. Tomasz z Akwinu - Ludzie stanu dziewiczego otrzymają sto procent nagrody w niebiesiech, owdowiali – sześćdziesiąt procent, a żonaci – trzydzieści procent.
Bernard Häring - W żadnej religii czy światopoglądzie kobieta nie jest tak szanowana i uważana, jak w chrześcijaństwie.

      Po mimwolnej czkawce spowodowanej śmiechem z tej arcykomicznej konstatacji dokonanej przez głupawego profesorka Świętej Teologii, niezdrowo i niebezpieczne tłumionym w czeluściach gardel, towarzystwo ucichło...

     Nasz tajny korespondent dociekł, że prowadzone są niezwykle delikatne i bezprecendensowe negocjace mogące przesądzić o przyszłym – wiecznym losie osadzonych. Podobno Osoba, która nie życzy sobie, by Imię Jej było wymieniane, zbliżona swego czasu najbliżej [a kiedyś i najintymniej] do Dwóch Uczestników Triumwiratu, a wiadomo – Trzeci to tylko wiekuista atrapa - miała się wyrazić: - Jak te chamy wejdą do Nieba – Ja się z Nieba wynoszę! Pogadaj Synu z Ojcem! Broń Matki! Po czym określiła ich profesję po aramejsku tak, że nie sposób tego przetłumaczyć nawet na łacinę [kuchenną].
     Jeden z Aniołów [anonimowo] szepnął naszemu wysłannikowi: - Mowię ci! W Niebie zrobiło się z tego niezłe piekło!!! W Czyśćcu być nie mogą – wyroki im się kończą. Niebo – odpada. Podobno „stary” chce się osobiście spotkać po raz drugi z sam wiesz  kim i uczynić maksymalne ustępstwa, byle Tamten ich przyjął. Czyściec  - jak kobieta - będzie miał dwa wejścia/ wyjścia!! Tego jeszcze nie było!!! Wszystko przez te baby! Niech to wszyscy diabli!!
    I wetknąwszy sobie koniuszek skrzydła w gębę – zanurkował...
10.08.2009.

Brak komentarzy: