Strony

piątek, 21 grudnia 2001

Laurka Imieninowa


(napisana w stanie lizusowstwa - wszakże niezbyt nadmiernego – pod wpływem wygłoszonej przez Solenizanta, konkurencyjnej wobec osoby duchownej homilii)

- Niech armia trosk Cię z dala omija
[ jak rozum twórcę Radia Maryja ]...
- Niechaj Ci życie skromnie ulata
[ jak urodziny Księdza Prałata ]...
- Lubisz tabelki [tfu!!!]... Niech na Cię wena
spada [ jak bomby na bin Ladena]...
I niech Cię nagła nie tknie cholera
wśród uczniów – „dzieci” posła Leppera...
Nie dąż zbyt ostro ku aureoli...
A nade wszystko – ŚPIESZ SIĘ POWOLI...

...w dniu 21 grudnia 2001 roku, w trakcie szkolnych jasełek

Brak komentarzy: